Klima Sistemleri

Klima sistemleri genel itibari ile 4 ana parçaya ayrılmaktadır. Bunlar; Tüm Havalı Sistemler, Hava ve Su ile çalışan sistemler, Tüm Su ile çalışan sistemler ve Bağımsız Üniteli Sistemler olmak üzere ana ayrımlar oluşmaktadır. Bizlerin hem evlerimizde hem de iş yerlerimizde kullandığımız ve yaygın olarak iklimlendirme işlemlerinde kullanılan Klima Sistemleri Bağımsız Üniteli Sistemlerdir. 
 
Bağımsız üniteli Klima Sistemleri ise geçmişten günümüze kadar pek çok farklı alanda ve şekilde sunulmuştur. Fakat artık günümüzde bu sistemleri de 4 ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar Split Klima Sistemleri, Pencere Tipi Klima Sistemleri, Çatı Tipi Klima Sistemleri ve Taşınabilir Tip Portatif Klima Sistemleri olarak sınıflandırılmaktadır. Günümüzde ev ve iş yerlerimizde kullandığımız tip Klima Sistemlerine bu ismin verilme sebebi, Klima pompası, Klima santrali gibi sistemlere bağımlı kalmadan bireysel kullanımlara izin veren sistemler olmalarından kaynaklanmaktadır. 
Split Klima Sistemleri de yine kendi arasında 4 ana başlığa ayrılmaktadır. Bunlar; Duvar Tipi Mono ve Multi, Salon tipi ve Yer / Tavan tipi split klimalardır. 
 
Split klimalar iş ve dış ünite olmak üzere 2 ana parçadan meydana gelmektedir. Dış ünite genellikle kompresör bulunduğundan, bu tip gürültüleri dışarıda tutmak için genellikle Klima Sistemleri olarak, dış alanda kalacak şekilde tasarlanmıştır. 
 
Aynı zamanda Tavan ve Gizli Tavan tipi Klima Sistemlerinde de cihaz dilenildiği kadar tavana gizlenebilir ve bu sayede ortam içerisinde kullanım hacmini maksimum düzeye getirilebilir. Portatif Klima Sistemleri ise, genellikle kullanım alanı farklı olan yerlerde tek bir klima cihazı ile pek çok ortak alanı ısıtmak ve soğutmak için kullanılabilmektedir. 
 
Pencere Tipi Klima Sistemleri ise genellikle tek bir gövdeden oluşmaktadır. Bunlar duvara ya da pencereye sabitlemeye uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Bu tip Klima Sistemleri tarih içerisinde ilk oluşturulan Klima Sistemlerine iyi bir örnek olabilir. 
 

Alt Kategoriler